Maskeli örümcekkuşu
Maskeli örümcekkuşu - Lanius nubicus

 

Maskeli örümcekkuşu Lanius nubicus                                                 
Masked Shrike
B: 18 cm. Kızıl başlıdan biraz küçük ve daha zariftir; gagası daha ince, kuyruğu daha uzundur. Erişkin başka türlerle karıştırılamaz; üst tarafı ve maskesi siyah (dişisi daha donuk renkli, kahverengimsi gri), suratı beyazdır. Böğrü turuncuya çalar, belirgin beyaz bir omuz lekesi vardır. El teleklerinin beyaz kökü kanatta bir benek oluşturur ve uçuşta da belirgindir. Genci kızıl başlınınkine benzer, ancak genellikle üst tarafı temelde gridir ve belirgin enine çizgilidir, kuyruk sokumu sırtıyla aynı renktedir (kızıl başlının kuyruk sokumu daha açık), alnı ve kaşı beyazımsıdır, gagası daha ince, kuyruğu daha uzundur. Uçarken büyük beyaz bir kanat lekesi belirir. Sıkça çalılara tünner, uzun kuyruğunu (kızıl başlıda olmadığı gibi) hafif kalkık tutar veya bir yukarı bir aşağıya oynatır.
Sesi: Sert ve azarlayıcı 'krrrr'. Sesi sessiz notaların nispeten ayarsız birleşmesinden oluşur.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ