Alakarga
Alakarga - Garrulus glandarius

 

Alakarga Garrulus glandarius                                                                
Jay (Eurasian Jay)
B: 33 cm. Özellikle uçarken kolaylıkla ayırt edilir. Mavi kanat örtüleri, beyaz kanat lekesi ve kuyruk sokumunun koyu kanat ve kuyruk telekleriyle kontrast yaratır. Bunun yanında siyah bıyık çizgisi ve alttürüne göre değişen siyah veya çizgili tepesi vardır. Alt tarafı değişkendir; pembemsi griden açık vişneçürüğüne kadar değişir, ensesi bazılarında sırtı ile aynı denkte, diğerlerinde daha açıktır. Uçuşu yavaş ve düzdür, ani ve çelimsiz kanat çırpışıyla hemen tanınır, kanatları kısa ancak nispeten geniştir. Ürkek ve gürültücüdür.
glaszneri: (Kıbrıs) Tepesi çizgili, alnı kızılımsı.
krynicki: (Kuzey Anadolu) Gövdesi pembemsi kahverengi, ensesi sırtı ile aynı renk, tepesi siyah, suratı kızıl beyaz.
hyrcanus: (K. İran) Gövdesi kızıl, suratı ve tepesinin önü grimsi siyah, tepesinin gerisi kızıl benekli, sırtıyla ensesi aynı renkte.
atricapillus: (Ortadoğu'nun diğer bölgeleri) Tepesi siyah, suratı ve kulak örtüleri vişneçürüğüne çalar, ensesi ve sırtı aynı renk.
Sesi: Sesi çoğu zaman yerini ele verir, uzaktan duyulabilen pürüzlü bir gıcırdamadır: 'skaaaak,skaaaak'. Bunun yanında zayıf bir miyavlama olan 'piiey' duyulabilir.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ