Yeşilimsi çıvgın
Yeşilimsi çıvgın - Phylloscopus trochiloides

 

Yeşilimsi çıvgın Phylloscopus trochiloides                                            
Greenish Warbler
B: 11 cm. Yeşil çıvgının daha grimsi, donuk renkli bir varyasyonu gibidir, söğütbülbülünü andırır. Gövdesinde sarı başta rengi geniş ve uzun kaşıyla sınırlıdır, kaşı ile başlıklı olduğu izlenimi verir, suratı soluk benizli bir çocuğu çağrıştırır. Grimsi beyaz kulak örtüleri, belirgin koyu gözü ve sürmesi ile kontrast oluşturur. Kın telekleri düz ve desensizdir. Altı kirli beyazdır. Kanat çizgisi kısadır, tüyleri yeni çıktığında iki tane, yazın sonuna doğru ise tamamen eksik olabilir. Gagası açık renkli, bacakları koyu kahverengimsidir. Grimsi altı ve yanakları, daha belirgin yüz deseni, (bulunduğu zaman) kısa açık kanat çizgisi, (özellikle çıvgından ayırmak için) sarı alt gagası ve sesiyle söğütbülbülü ve çıvgından ayrılır.
Sesi: Çeşitli uzunlukta olabilen ötüşü yeşil çıvgına benzese de genellikle daha hızlı ve kesintilidir. Ötüşünün ilk notası ve ardından gelen sıra arasında kısa bir boşluk olur ve ötüşü aniden biter: ‘çit, çi-dit çi-dit çi-di-di çi-di-di çi-çi çi-di’. Ara sıra duyulabilen daha uzun ve trilli ötüşü çıtkuşuna benzer. Sesi yeşil çıvgın gibidir; ak kuyruksallayana benzeyen bir 'çi-uii' veya daha kısa (ve sarı kuyruksallayana benzeyen) bir 'çii-it'.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ