Alasığırcık
Alasığırcık - Sturnus roseus

 

Alasığırcık Sturnus roseus                                                                            
Rose-coloured Starling (Rosy Starling)
B: 21 cm. Şekli ve davranışlarıyla sığırcığa benzer, ancak sarı gagası daha kısa, gaga sırtı kavislidir. Erişkinin siyah ve pembe giysisi karıştırılmaz, tepesi kalkık ve sivri olup öterken kabartılır. Tepesi olmayan genci genç sığırcıktan sarı gagasının şekli, açık gözpınarı, daha açık grimsi kahverengi üstü, beyaz kuyruk sokumu ve kirli beyaz altıyla ayrılır.
Sesi: Sesi sığırcığa benzer, yemlenen sürülerden hızlı ve tiz bir makara duyulur, bunlar sığırcıktan daha yüksek sesli ve ahenklidir. Ötüşü geveze seslerin melodik şakımalarla karıştığı hareketli bir karışımdır.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ