Mahmuzlu incirkuşu
Mahmuzlu incirkuşu - Anthus richardi

 

Mahmuzlu incirkuşu Anthus richardi                                                   
Richard’s Pipit
B: 18 cm. Çok iri ve kalın yapılı bir incirkuşudur. Kendisinden daha küçük olan kum rengi (erişkin) kır incirkuşuna benzer, uzun kuyruğu, bacakları ve gagası, çok dik duruşlu olması, ağırlıklı olarak koyu çizgili grimsi kahverengi üst tarafı, çizgili göğsü ve tipik sesiyle ondan ayrılır. Bunun yanında ilk sonbaharında açık renkli gözpınarıyla kır incirkuşundan farklıdır, bu mevsimdeki kır incirkuşlarının bazılarının gözpınarı koyu veya soluktur; bu kuşlar oldukça çizgili olabilen göğsü ile de ayrılabilirler. G.B. Arabistan'da üreyen kuşların arka tırnakları Asya'dan gelen göçmenlere kıyasla daha kısadır; dolayısıyla Afrika incirkuşuna A. cinnamomeus benzerler. Daha dalgalı uçuşu ve uzun kuyruğu ile uçarken daha çok bir kuyruksallayanı andırır. Tam konmadan önce sıkça havada asılı kalır, kır incirkuşu bunu nadiren yapar. Yerdeyken kır incirkuşuna kıyasla kuyruğunu çok daha seyrek olarak sallar. Diğer farklar için uzun gagalı ve Moğol incirkuşuna bakınız.
Sesi: Tipik uçuş sesi keskin, ani ve boğuk bir ‘skriiip’. Yemlenen bazı kuşlardan kır incirkuşunu andıran bir ‘tciiirrıp’ duyulur. G.B. Arabistan'daki kuşların sesi ve ötüşü bizce bilinmemektedir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ