Angıt
Angıt - Tadorna ferruginea
Angıt Tadorna ferruginea                                                 
Ruddy Shelduck
B: 64 cm. K.A: 133 cm. Kısa boyunlu, küçük gagalı, kazımsı bir ördektir. Gövdesi turuncumsu kızıl kahverengi, boynu daha açık tarçın rengidir. Gagası ve bacakları siyahtır. Uçarken boyu, siyah kanat telekleri, yeşil aynası, üstten ve alttan beyaz kanat örtüleri ve turuncu kızıl kahverengi gövdesiyleaynı boydaki ördek ve kazlardan hemen ayrılır. Dişi ve üreme dışındaki erkeğin siyah boyun halkası bulunmaz, dişinin başı daha açık renklidir. Genci erişkin dişiye benzer, ancak sırtı daha kahverengidir. Nil kazından gövde şekli, baş deseni ve daha koyu kızıl kahverengi üstüyle ayrılır.
Sesi: Uçan veya suda dinlenen sürülerden genizden gelen, trompeti çağrıştıran, borazanımsı ve keskin bir ‘ang—ang—‘ duyulur.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ