Ak mukallit
Ak mukallit - Hippolais pallida

 

Ak mukallit Hippolais pallida                                                                
Olivaceous Warbler
B: 12,5 cm. Boyu ve şekli ile bir saz kamışçınına benzer, aynı şekilde basık tepeli ve uzun gagalıdır. Oldukça gri giysili, düz uçlu veya hafif kavisli kuyruğu ve daha kısa kuyruk altı örtüleriyle ayrılır. Dağ mukalliti ve (özellikle de daha yapılı olan ve kalın gagalı rama alttüründen) küçük mukallit en fazla karıştırılabilecek türlerdir. Üst tarafı zeytin yeşiline çalan kahverengi olup başından sırtına griye çalar. Alt tarafı kirli beyaz, boğazı bembeyazdır. Kanat ve kuyruğu kahverengidir, kuyruk teleklerinin beyaz belirsiz kenarları seçilebilir, kuyruk dış teleklerinin ucu beyazdır. Göz halkası açık renkli, kaşı belirsizdir ve gagasından gözün gerideki kenarına kadar uzanır. Gagası uzun ve nispeten kalındır, alt gagası sarımsı pembedir, bacakları gridir. Çoğu zaman kuyruğunu aşağıya kakar, ancak dağ mukallitinin dairesel kuyruk çevirme hareketini yapmaz. Dağ mukallitinden daha küçük olması, baş şekli, kanat panelinin olmaması ve kuyruğun uzunluğu ve rengiyle ayrılır. Küçük mukalitten boyu, gövde şekli, baş ve gaga deseni ve kuyruk deseniyle ayrılır.
Sesi: Ötüşü saz kamışçınının yapısında ve ritmindedir, ancak çoğunlukla tek bir cümlenin bozuk bir plak gibi durmadan devamlı tekrar edilmesinden oluşur. Sesi dağ mukalliti, saz kamışçını veya kındıra kamışçınına benzer: Kısa bir 'tç' vyea 'çek' veya daha uzatılan bir 'çe-ç-ç' veya 'trrrrr'.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ