Ağaç incirkuşu
Ağaç incirkuşu - Anthus trivialis

 

Ağaç incirkuşu Anthus trivialis                                                              
Tree Pipit
B: 15 cm. Çayır incirkuşuna kıyasla gövdesi daha uzun ve yapılı, kuyruğu biraz kısadır. En iyi sesiyle ondan ayrılır. Daha canlı boz rengi üstü, canlı kirli sarı göğsü, daha beyaz karnı, göğsündeki çizgilerin daha kalın, böğründekilerin daha ince çizgili olması ile ayrılır. Başına bakıldığında yanak çizgisi koyu, kulak çizgisi krem rengi olup ince gıdı çizgisi ancak ucunda siyah bir noktayla birleşir. Arka tırnağı çayır incirkuşundan daha kısa ve kavislidir. Sesi, çizgisiz kuyruk sokumu ve ince çizgili böğrü, sırtındaki çizgilerin daha belirsiz olması, bıyık çizgisinin sonundaki siyah benek ve çoğu zaman bulunduğu   ile sonbaharda rastlanan genç kızıl gerdanlı incirkuşundan ayrılır. Dalgalı uçuşu çayır incirkuşundan çok daha kararlı, dalgaları daha uzundur, bu şekilde daha çok kızıl gerdanlı incirkuşuna yaklaşır. Yerde kuyruğuna 'hakimdir'; çayır incirkuşu gibi asabi şekilde titretmez, kontrollü olarak sallar. Benzer yeşil sırtlıdan ayırmak için o türe bakın.
Sesi: Uçuş sesi güçlü ve kısa bir ‘bziiz’. Uyarı sesi olan devamlı tekrarlanan ‘stit’ olup çayır incirkuşundan daha sert ve yavaştır. Ötüşü genellikle ağaç tepesinde başlayıp, uçarken çıkarılır ve ağaç tepesine inerek sonlanır; yüksek sesli, çeşitli hızdaki ahenkli namelerden oluşup, alçalmaya başlayınca sonuna doğru duyulan ‘siia-siia-siia’ tanımlayıcı kısmıdır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ