Sarı kuyruksallayan
Sarı kuyruksallayan - Motacilla flava

 

Sarı kuyruksallayan
Motacilla flava                           
Yellow Wagtail
B: 16,5 cm. Bölgede sekiz alttürü kaydedilmiştir ve erkeğinin baş renkleri alttürden alttüre değişir. Alttürsel varyasyonlar şu şekildedir:
flava: Tepesi ve kulak örtüleri grimsi kahverengi, kaşı uzun ve beyaz, gıdısı ve bazen boğaz yanları beyaz.
thunbergi: Tepesi koyu gri, tepesiyle sırtı arasında renk geçişi yumuşak, çok koyu gri kulak örtüleri ön planda, kaşı çoğu zaman eksik, gıdı veya boğazında beyaz yok.
feldegg: Başının tamamı ve ensesi parlak siyah, koyu zeytin yeşili sırtından keskin bir çizgide ayrılıyor, altının tamamı parlak sarı.
cinereocapilla: thunbergi’ye benzese de boğazı genellikler beyazımsı.
lutea: Başı tamamen sarı, tepe ve kulak örtüleri hafif zeytin yeşili, altı kirli sarı.
beema: Tepesi ve kulak örtüleri açık gri (daha koyu gri de olabilir), kaşı uzun, geniş ve beyaz, gıdısı beyazımsı.
melanogrisea: feldegg’e benzese de sırtı daha açık zeytin yeşili, altı daha soluk sarı, gıdısı ve boğazının yanları beyaz.
leucocephala: Başı beyazımsı, tepesinin gerisi ve kulak örtüleri daha gri.
Bütün alttürlerin dişileri üstten daha kahverengi, alttan daha soluk sarıdır ve baş desenleri soluktur. Geçit sırasındaki dişilerin alttürünü tespit etmek lutea ve beema’nın istisnası dışında mümkün değildir. İlk sonbaharda bazı beema’ların altında hiçbir sarı bulunmaz (diğer alttürlerde alt tarafın gerisine doğru sarılık bulunur), üst tarafı grimsidir (diğer alttürlerde hep koyu zeytin yeşiline çalar) ve oldukça belirgin beyazımsı kanat çizgileri vardır; dolayısıyla aynı yaştaki sarı başlı kuyruksallayanla karışabilir. Çeşitli alttürler arasında melezlenme olabilir, anaç alttürleri anlamak kolay değildir.
Sesi: Ötüşü ahenkli ve vurgusu ikinci hecede olan bir ‘srii-sriit’tir. Sesi alttürler arası değişkenlik gösterir; flava ve beema’nın tiz bir ‘sii-u’, thunbergi’nin biraz daha tiz, cinereocapilla ve feldegg’den boğuk ve daha da tiz bir ‘psriii-u’dur. Doğu alttürlerinin sesi sarı başlı kuyruksallayana daha çok benzer.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ