Bataklık çintesi
Bataklık çintesi - Emberiza schoeniclus

 

Bataklık çintesi
Emberiza schoeniclus                     
(Common Reed Bunting)Reed Bunting
B: 15,5 cm. Erkeğin siyah başlığı, siyah gıdısı, beyaz kesik boyun halkası ve beyaz bıyığı ile anında tanınır. Dişinin boğazı beyaz, bıyık çizgisi kalın, kaşı siyah ve boyun yanları beyazımsıdır; bunun dışında başı temelde kahverengidir. İlk sonbaharda kuşlar dişiye benzerler, ancak yanakları benekli, göğüs ve böğrü daha çizgilidir. Küçük çinteden güdük gagası, kavisli gaga sırtı, belirsiz göz halkası, görülmesi kolay olmayan parlak kızıl kahverengi küçük kanat örtüleri ve sesiyle ayrılır. Türkiye, İran ve Irak’taki bazı kuşlar Avrupa’dan gelen kış konuklarına kıyasla çok daha kalın çizgili ve kalın gagalıdır. Tünediği zaman asabi hareketleri vardır, devamlı silkinir ve kuyruğunu aralar durur. Uçarken dalgaları kısa ancak düzgün aralıklıdır, bu diğer çintelerin daha kararlı uçuşlarının yanında bir fark oluşturur.
Sesi: Yavaş, yumuşak ve değişken ötüşü çoğunlukla ‘tsii-tsii-tsiia-tsiririrr’ şekilde çıkarılır. Seslerinden ince ve uzun bir ‘tsii-u’, metalik ve titreşimli ve sessiz bir ‘bzü’ ve uçarken pez ve genizsel bir ‘beeh’ duyulabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ