Gurbuz
Bıyıklı baştankara
Yalıçapkını
Sakallı akbaba
Angıt