Gurbuz
Gece balıkçılı
Saz delicesi
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu