Gurbuz
Gece balıkçılı
Angıt
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu