Gurbuz
Saz delicesi
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Angıt
Sakallı akbaba