Gurbuz
Çaprazgaga
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi
Sakallı akbaba