Gurbuz
Turna
Çaprazgaga
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Sakallı akbaba