Gurbuz
Gece balıkçılı
Saz delicesi
Angıt
Bıyıklı baştankara