Gurbuz
Gri balıkçıl
Yalıçapkını
Turna
Kızıl sırtlı örümcekkuşu