Gurbuz
Saz delicesi
Gece balıkçılı
Sakallı akbaba
Yalıçapkını