Gurbuz
Yalıçapkını
Turna
Sakallı akbaba
Saz delicesi