Gurbuz
Saz delicesi
Angıt
Sakallı akbaba
Yalıçapkını