Gurbuz
Turna
Gri balıkçıl
Bıyıklı baştankara
Sakallı akbaba