Gurbuz
Gri balıkçıl
Sakallı akbaba
Bıyıklı baştankara
Angıt