Gurbuz
Gri balıkçıl
Saz delicesi
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Angıt