Gurbuz
Gece balıkçılı
Angıt
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Sakallı akbaba