Gurbuz
Turna
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Yalıçapkını
Sakallı akbaba