Gurbuz
Gece balıkçılı
Bıyıklı baştankara
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Çaprazgaga