Gurbuz
Gece balıkçılı
Gri balıkçıl
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu