Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Angıt
Gece balıkçılı
Yalıçapkını