Gurbuz
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi
Bıyıklı baştankara