Gurbuz
Turna
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi
Angıt