Gurbuz
Çaprazgaga
Angıt
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Sakallı akbaba