Gurbuz
Gece balıkçılı
Bıyıklı baştankara
Sakallı akbaba
Saz delicesi