Gurbuz
Çaprazgaga
Gece balıkçılı
Angıt
Sakallı akbaba