Gurbuz
Gece balıkçılı
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Angıt
Sakallı akbaba