Gurbuz
Yalıçapkını
Bıyıklı baştankara
Sakallı akbaba
Angıt