Gurbuz
Bıyıklı baştankara
Saz delicesi
Sakallı akbaba
Yalıçapkını