Gurbuz
Gri balıkçıl
Angıt
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
 
Halkalı sinekkapan
Halkalı sinekkapan
Hint gökkuzgunu
Hint gökkuzgunu
Hazar sumrusu
Hazar sumrusu
Huş isketesi
Huş isketesi
Hurmayiyen
Hurmayiyen
Halkalı cılıbıt
Halkalı cılıbıt