Gurbuz
Angıt
Gece balıkçılı
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu