Gurbuz
Bıyıklı baştankara
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi
Angıt