Gurbuz
Turna
Gri balıkçıl
Gece balıkçılı
Kızıl sırtlı örümcekkuşu