Gurbuz
Yalıçapkını
Çaprazgaga
Sakallı akbaba
Saz delicesi