Gurbuz
Turna
Angıt
Sakallı akbaba
Bıyıklı baştankara