Gurbuz
Sakallı akbaba
Bıyıklı baştankara
Saz delicesi
Yalıçapkını