Gurbuz
Gri balıkçıl
Gece balıkçılı
Bıyıklı baştankara
Sakallı akbaba