Gurbuz
Angıt
Gri balıkçıl
Sakallı akbaba
Bıyıklı baştankara