Gurbuz
Sakallı akbaba
Angıt
Yalıçapkını
Bıyıklı baştankara