Gurbuz
Angıt
Saz delicesi
Yalıçapkını
Gece balıkçılı
 
Çaprazgaga
Çaprazgaga
Çulhakuşu
Çulhakuşu
Çam baştankarası
Çam baştankarası
Çayır delicesi
Çayır delicesi
Çayır taşkuşu
Çayır taşkuşu
Çıkrıkçın
Çıkrıkçın
Çamurçulluğu
Çamurçulluğu
Çıvgın
Çıvgın
Çakır
Çakır
Çalı kamışçını
Çalı kamışçını
Çalıkuşu çıvgını
Çalıkuşu çıvgını
Çıtkuşu
Çıtkuşu
Çiğdeci
Çiğdeci
Çilkeklik
Çilkeklik
Çizgili ishakkuşu
Çizgili ishakkuşu
Çizgili ötleğen
Çizgili ötleğen
Çobanaldatan
Çobanaldatan
Çorak toygarı
Çorak toygarı
Çöl kuyrukkakanı
Çöl kuyrukkakanı
Çöl kuzgunu
Çöl kuzgunu
Çöl ötleğeni
Çöl ötleğeni
Çölkoşarı
Çölkoşarı
Çulluk
Çulluk
Çütre
Çütre
Çeltikçi
Çeltikçi
Çamurcun Anas crecca
Çamurcun Anas crecca
Çalı bülbülü
Çalı bülbülü
Çekirge kamışçını
Çekirge kamışçını
Çöl toygarı
Çöl toygarı
Çayır incirkuşu
Çayır incirkuşu