Gurbuz
Gece balıkçılı
Saz delicesi
Angıt
Sakallı akbaba