Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Sakallı akbaba
Gece balıkçılı
Bıyıklı baştankara