Gurbuz
Gece balıkçılı
Yalıçapkını
Turna
Sakallı akbaba