Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Sakallı akbaba
Angıt
Gece balıkçılı