Gurbuz
Angıt
Sakallı akbaba
Yalıçapkını
Gece balıkçılı