Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Yalıçapkını
Sakallı akbaba
Turna