Gurbuz
Yalıçapkını
Saz delicesi
Sakallı akbaba
Bıyıklı baştankara