Gurbuz
Turna
Angıt
Gece balıkçılı
Bıyıklı baştankara