Gurbuz
Turna
Sakallı akbaba
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi