Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Gece balıkçılı
Saz delicesi
Angıt