Gurbuz
Gri balıkçıl
Sakallı akbaba
Angıt
Kızıl sırtlı örümcekkuşu